Peygamberimizin Duaları

 PEYGAMBERİMİZİN DUALARI

¨       Allah’ım! Habercin ve elçin Muhammed Mustafa’ya salât ve selam olsun. Onun temiz ve pak zevcelerine ve zürriyetine rahmet eyle. Bereketler ihsan et. Tıpkı İbrahim aleyhisselama rahmet edip, mübarek kıldığın gibi… Sen övülmeye gerçekten layıksın. Şerefli en yüce olan sensin.

¨       Ey yüceler yücesi, rahmet ve merhameti sonsuz, fazlı çok, izzet ve ikramı bol, Sübhan olan Rabbim.

¨       Ya Erhamerrahimin, Ey merhametin kaynağı, Ey Rahmetin kaynağı, Ey Erhamürrahimin olan Allah’ım, Rahmet ve Merhamet sendendir. Senden istiyorum.

¨       Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah’ım; Azametinle, nurunla, celalinle, rahmet mağfiret ve lütfunla senden istiyorum: Affet bizi merhamet et bize, mağfiret et. Yanlışlarımızı yok kabul et. Senden başkasına muhtaç etme, razı olduğun bir hayat ve sonunda cennet ver. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler yolu, iman, ihsan, İslam yolu, Kuran yolu olan müstakim sıratına ilet ve bizi onda daim et, kaim et.

¨       Allah’ım! Ateşin fitnesinden ve ateşin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Ahlakım, amellerim ve isteklerimin fenalığından sana sığınırım.

¨       Ey Hay ve Kayyum! Ancak senden yardım isterim. Benim bütün hallerimi düzelt ve beni bir an bile kendime bırakma, Ya Rabbel âlemin.

¨       Rabbimiz! Anlayışım kıt, amelim az da olsa dünya ve ahiret ihtiyaçlarımı senin kapına getiriyor, karşılanmasını senden talep ediyorum. Rahmetine muhtacım, halimi arz ediyorum. Ey işleri hükmedip yerine getiren, kalplerin ihtiyacını görüp şifaya kılan Rabbim! Denizlerin aralarını ayırdığın gibi benimle cehennem azabının arasını ayırmanı, helaka davetten ve kabir azabından korumanı diliyorum.

¨       İlahi! Amellerimin mükâfatını cennet kıl.

¨       Allah’ım! Ahiret derdi ver, hesabı unutturma! Beni kendinden başkasına muhtaç etme, affet, affet, affet Allah’ım. Rahmet ve merhametini ümit ederim, gazap ve azabından sana sığınırım. Sana muhtacım. Senden gelecek her hayra ihtiyacım var.

¨       Allah’ım! Affın günahlarımdan daha çoktur ve rahmetin bana amellerimden daha ümit vericidir.

¨       Allah’ım! Ayakta, otururken ve yatarken müslümanca yaşamama yardımcı ol. Düşmanları ve çekemeyenleri bana güldürme.

¨       Allah’ım! Azap edersen; işte biz hepimiz; senin kulların. Mağfiret eder, affedersen sana kim karşı gelir. Aziz ve Hâkim sensin. Mutlak galib, yenilmez, her yaptığı yerinde, yanılmaz bir ilahsın. İzzet ve şeref senindir. Hikmet ve hâkimiyet senindir.

¨       Ya Rabbi! Acizliğim, kusurlarım kendimdendir. Güzelliklerim, iyiliklerim lütfundandır. Beni ve sevdiklerimi hayırlarda yarışanlardan eyle!

¨       Allah’ım! Ben senin kulunum. Babam sana kul, anamda kuldur. Perçemim senin elinde, hayatıma hâkim sensin. Hakkımda hükmün geçerli takdirin ise adalettir. Ne söylersen yerinde, ne istersen güzeldir. Kendine verdiğin, yarattıklarından birine öğrettiğin, kitabında indirdiğin ya da hiç kimsenin bilmediği sadece senin bildiğin bütün isimlerin hakkı için senden istiyorum. Kuran’ı kalbimin baharı göğsümün nuru eyle. Onunla dertlerimi yok et, hüznümü sürgün eyle.

¨       Allah’ım! Beni bağışlaman, bana merhamet etmen için Sen Allah’a, Sen Rahman’a dua ediyorum. Çok iyilik yapan, çok merhametli olan sana dua ediyorum.

¨       Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.

¨       Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!

¨       Allah’ım! Beni koruyan, beni idare eden sensin, bana takvamı ver, beni günahlarımdan temizle; sen temizleyenlerin en hayırlısısın.

¨       Rabbim! Beni kar, su ve dolu ile yıka ve hatalarımdan öyle temizle ki; kiri gitmiş bembeyaz bir elbise gibi olayım.

¨       Allah’ım! Bizi sana teslim olanlardan kıl. Tövbemizi kabul et; çünkü tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

¨       Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimize eğrilik verme. Bizi rahmet ve merhametinle bağışla Ya Rabbi!

¨       Rabbim! Benimle hatalarımın arasını doğu ile batı arası kadar aç. Onlar benden ben onlardan uzak olayım. Büyük küçük, ilk son, gizli açık, bilerek ve bilmeyerek yaptığım, yapacağım günahlarımı mağfiret eyle.

¨       Allah’ım Bizim günahlarımızı, kötülüklerimizi ört. Ruhumuzu iyilerle beraber al! Müslüman olarak öldür ve Salihler arasına kat!

¨       Allah’ım! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlar eyle! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla.

¨       Allah’ım! Bizi gücümüzün yetmediği işlerden sorumlu tutma, bizi affet, bize merhamet et, bize mağfiret et, acı bize…

¨       Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalbimizde bir haset duygusu yaratma! Şüphesiz sen çok şefkatli ve çık merhametlisin!

¨       Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!

¨       El-Hadi, Er-Raşid olan Allah’ım! Beni affet, bana şefkat ve merhamet et, rahmet ve mağfiretini lütfet, bana hidayet ver, bana afiyet ver ve beni rızıklandır. Bağışla günahlarımı…

¨       Rabbim! Bizi sapıtmayıp saptırmayan, hidayete ermiş hidayet rehberleri kıl. Seni seveni sana olan sevgimizden seviyoruz. Sana muhalefet edene de bu sebeple düşmanlık ediyoruz.

¨       Allah’ım! Ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp bunamaktan, cimrilikten, usanıp bıkmaktan, ailem, malım, tüm imkân ve fırsatlarımla kötü konuma düşmekten sana sığınırım. Cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Bana yardım et, aleyhime yardım etme. Bana başarı ver, hidayetimi kolaylaştır ve sana isyan edenlere karşı bana zafer ver.

¨       Allah’ım! Bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim konusunda da senden af dilerim.

¨       Allah’ım! Ben ancak zayıf, güçsüz, aciz insanım; bana azap etme… Müminlerden kime eziyet ettimse yahut ona kötü söyledimse, onun hakkında da bana azap etme.

¨       Rabbim! Beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana yönelen eyle. Tevbelerimi kabul et, günahlarımı affet, duamı kabul et, davamı sabit kıl, kalbime hidayet ver, dilimi düzelt ve kalbimin kıskançlığını gider.

¨       Allah’ım! Beni ailemi dünyada ve ahirette her zaman sana ihlâsla yönelen kullar eyle…

¨       Rabbim! Bana öyle bir iman ver ki, kalbime yerleşsin. Her şeyi senden bileyim. Ve senin iznin olmaksızın hiçbir şeyin bana dokunmayacağına inanayım. Bana ayırdığın rızka beni razı kıl.

¨       Rabbim! Beni günaha girdirecek şeyler dinlemekten, zararlı şeylere bakmaktan, meşru olmayan şeyler konuşmaktan, kalbime kötü şey gelmesinden ve kötü yollara gitmekten sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Beni alçakgönüllü olarak yaşat, alçakgönüllü olarak öldür ve alçakgönüllülerin arasında haşret.

¨       Allah’ım! Beni nimetlerinin kadrini bilip şükreden, sabırlı, alçakgönüllü ve insanların güvenip saygı gösterdikleri kimselerden eyle.

¨       Ey kendisinden istenilip de verenlerin en hayırlısı! Benden şefkat ve merhametini, af ve mağfiretini esirgeme.

¨       Rabbim! Cehennem ehlinin karşılaştıkları hallerden sana sığınırım.

¨       Rabbim! Çaresiz bırakan beladan, gücümün yetmeyeceği imtihandan, kötü akıbete kavuşmaktan, elem ve keder veren fena kazalardan ve düşmanlarımın sevinmesinden sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Dinim, dünyam ve ahiretimde senden af ve afiyet istiyorum. Beni mahrum etme, geri çevirme. Ya erhamerrahimin.

¨       Rabbim! Dost görünüp, kalbinden beni çekemeyen arkadaştan sana sığınırım.

¨       Rabbim! Dünyalıklar için değil sadece seni razı etmek ve cennette dirilmek için yaşayalım. Müslümanca ölmek için müslümanca yaşayanlardan eyle, malım, canım, her şeyim feda olsun yeter ki sen razı ol, Ya Rabbel âlemin! Bu yolda yardımını esirgeme. Bizlere dayanma ve direnme gücü ver, sabır ve kolaylıklar ihsan et.

¨       Ey kalpleri evirip çeviren, idare eden Allah’ım! Ey Mütekebbir olan, ey azabı büyük, cezası büyük, mükâfatı büyük, rahmeti, merhameti, lütuf ve inayeti büyük olan Allah’ım! Sana; şirkten, küfürden, isyandan uzak bir kullukta, senin yardımını istiyorum. Kalplerimizi sana itaat etmeye çevir.

¨       Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, dünyalıklara doymayan bir insan olmaktan ve kabul olmayan bir duadan sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Güçsüzüm beni güçlü kıl, sertim beni yumuşat, cimriyim beni cömert eyle…

¨       Allah’ım! Gözlerimize kulaklarımıza, aklımıza kalbimize, eşlerimize, çocuklarımıza, hayır ve bereket ver. Bize affınla yönel; çünkü sen çok çok affeden, acıyan ve yarlığayansın. Bizleri nimetlerini şükredenlerden ve sana hamdü sena edenlerden kıl. Bize olan nimetini tamamla.

¨       Göklerde ve yerler de var ettiğin, sema ile arz arasında olanlar ve de yaratacağın her şey sayısınca sana hamd olsun. Seni tam ve mükemmel bilirim. Eksik ve noksan tanımadan uzaksın; tüm âleme yol gösteren, hayatlarına program çizen güçlü ve bilen rab sensin.

¨       Allah’ım! Helal rızkınla beni haramdan koru ve lütfunla senden başkasına muhtaç etme.

¨       Allah’ım! Hayrın hepsini senden istiyorum: Hem dünyadakini hem de ahirettekini, Hayırdan bildiğimi ve bilmediğimi de istiyorum. Ben senden cenneti, söz ve amel olarak ona yaklaştıran ve yaklaştıracak her şeyi istiyorum. Ateşten ve ateşe yaklaştıran, söz olsun veya amel olsun her şeyden de sana sığınırım.

¨       Allah’ım! İşlerimin ismeti dinimi ve yaşadığım yer dünyamı bana Salih eyle, ölümü her türlü fenalıklardan uzak bir rahmet kıl bana.

¨       Allah’ım! İnsanlardan iyi olanların iyiliklerini artır ve kötü olanları tövbeye sevk et, onları rahmetinle kuşat.

¨       Allah’ım! İnsanlarla aramı düzelt. Kalplerimizi kaynaştır.

¨       Allah’ım! Kulağımın, gözümün, kalbimin, dilimin ve şehvetimin kötülüğünden sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Kullarından herhangi birine verdiğin bir hayır veya mahlûkatından birine vaat ettiğin bir lütuf varda, buna idrakim yetişememiş, niyetim ulaşamamış ve bu sebeple de isteklerimin dışında kalmış ise; Ey Âlemlerin Rabbi, onun olması için sana yakarıyor, bana onu da vermeni rahmetinle senden istiyorum.

¨       Allah’ım! Kulun ve Resulün Muhammed sallallahü aleyhi veselleme rahmet et… Mümin erkeklere ve kadınlara da rahmet et.

¨       Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amellerimi riya ve gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hain bakıştan temizle, koru. Çünkü sen gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilirsin.

¨       Allah’ım! Kulağımı, gözümü ve aklımı bana yararlı kıl. Onlarla gelecek nesillere yararlı olacak işler yaptır. Dindar olarak sıhhat ve afiyetle yaşamamı sağla, Zalimlere karşı bize yardımcı ol. Onlardan intikamımızı al. Bunu da bize göster.

¨       Rabbim! Kederli geceden, sıkıntılı vakitlerden kötü arkadaştan ve sürekli kötü komşudan devamlı oturulan yerdeki komşunun şerrinden sana sığınırım.

¨       Rabbim! Kötülüklerden dönmek ve iyilikleri yapmak ancak senin yardımınla olabilir.

¨       Allah’ım! Kendimize kötülük etmekten ve onu bir Müslüman’a yapmaktan sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Musibetimizi dinimizden verme. Yaşantımızı ve ölümümüzü insanlara fitne konusu yapma. Mahlûkatın ve mevcudatın şerrinden; yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın şerrinden sana sığınırız.

¨       Rabbim! Ölüm anında beni şeytanın çarpmasından sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Rızkının helalini vererek beni haramına muhtaç etme.

¨       Allah’ım! Razı olduğun yolu, cennet yolunu, Kuran yolunu, İslam yolunu, Peygamberlerin yolunu göster. Bizi o yol üzere sabit kıl. Tarih boyunca insanlar bu yoldan, ya insanı madde gören Yahudiler ya da insanı ruh zanneden Hıristiyanlar gibi sapmışlardır. Yardımınla Ya Rabbi ne sapıtan ne de gazaba uğrayanlardan eyleme bizi…

¨       Mevla’m! Senden senin sevgini, seni sevenlerin de sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıracak ameli istiyorum.

¨       Allah’ım Sen Rahman sen Rahim’sin. Bu bizleri şaşırtıp şımartmasın. Bugün olduğu gibi yarın ahiret gününde de söz sahibi sen, Malik sensin. Hesaba çekeceksin. İşte sadece sana kul köle oluruz, kulluğumuz sanadır. Bu konuda yardıma muhtacız ve yalnız senden bekleriz. Çünkü bu sürekli kulluğu sen yardım etmezsen yapamayız. Ayrıca şeytan ve dostlarına senin yardımın olmadan direnip dayanamayız.

¨       Allah’ım! Senin adınla; işimde, sözümde, özümde senin adınla Ya Rabbi!

¨       Sen Rahmansın bizi bizden çok seven rahmet ve merhamet sahibisin, her emrine boyun eğerim.

¨       Sonunda cennet ümidim var, çünkü sen Rahimsin.

¨       Allah’ım! Sensin benim Rabbim. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın; ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözün, senin ahdin ve vaadin üzereyim. Yapıp ettiklerimin şerrinden sana sığınırım. İhsan edip verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahlarımı da yüklenip geldim. İşte onları itiraf ediyorum. Allah’ım! Beni lütfunla ört. Gerçekten senden başka günahları ört bas edebilecek kimse yoktur. Beni affet. Şüphesiz günahları senden başkası affedemez Allah’ım.

¨       Allah’ım! Senin kulun ve peygamberin Muhammed sallallahü aleyhi vesellem’in senden istediği şeylerin hayırlısını ben de senden istiyorum. Senin kulun ve Peygamberin Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin sana sığındığı şeylerin şerrinden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin işin akıbetini selamet kılmanı senden istiyorum.

¨       İlahi! Senden istiyorum; hiç şüphe yok ki: Hamd senin hakkındır. Senden başka ilah yoktur. Ey Hannan: Çok Merhametli, Ey Mennan: Lütuf ve ihsan sahibi. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, ey celal ve ikram sahibi… Ya Hay Ya Kayyum, bildiğim ve bilmediğim tüm o güzel isimlerinle sana dua ediyorum.

¨       Allah’ım! Seni kendim, ailem ve de her şeyden daha çok, seven eyle.

¨       Allah’ım! Senden yoluna bağlı, itaatkâr, senden korkan ve sana yalvarıp yakaran kalpler isteriz.

¨       Allah’ım! Senden sıhhat ve afiyetli, iffetli ve güvenilir bir kimse olmamı; güzel ahlaklı ve kaza kadere razı olmamı isterim.

¨       Rabbim senden rahmetinle kalbime hidayet etmeni, işlerimi toparlamanı, dağınıklıklarımı derlemeni, benden uzak olup ulaşamadığımı ıslah etmeni, yanımda olanı yükseltmeni, amelimi temizleyip hatalarımı düzeltmeni, bana doğruyu ilham etmeni, sevdiğim şeylerin hayırlısını bana vermeni ve bütün kötülüklerden, hata ve isyanlardan beni korumanı isterim.

¨       Ey Rabbim! Senden rahmetini gerektiren amelleri, mağfiretini kesinleştiren işleri, her türlü günahtan kurtulup selamete ermeyi, her sevaptan pay almayı cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı isterim.

¨       Allah’ım! Vücuduma, kulağıma, gözüme sıhhat ver. Sağlıklı olayım ve beni hayırla andırıcı işler yapayım.

¨       Rabbim! Verdiğin nimetlerin yok olmasından afiyetlerin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve buğz ettiğin rızana aykırı her işten sana sığınırım.

¨       Ey Rabbimiz! Zikrine karşı kalbimizi aç. Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve kitabınla amel etmemizi nasip et.

¨       Rabbim! Zulüm etmemden veya zulme uğramaktan sana sığınırım.

¨       Allah’ım! Bu bizim duamızdır. Bunu fazlınla kabul etmek sana kalmıştır. Bu bizim gayretimizdir, dayanağımız sensin.

¨       Ya Rabbi! Bu dualarımı kendim ve Müslüman kardeşlerim için sana arz ediyorum.

¨       Allah’ım! Eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin, sübhansın, hamdolsun sana.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !